Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων Τ.Κ. Παλαιοξαρίου

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, προγραμματίζονταν η πραγματοποίηση της Ετήσιας Λαϊκής Συνέλευσης του χωριού μας, η οποία έγινε στις 3 Αυγούστου στην αυλή του μαγαζιού του Ζαχαρία Κοσσίδα. Και φέτος η ανταπόκριση των συγχωριανών μας ήταν πολύ μεγάλη και αναπτύχθηκε ένας γόνιμος και δημιουργικός διάλογος για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το χωριό μας, όπως επίσης προτάθηκαν και διάφορες λύσεις. Τα περισσότερα συμπερίλφθηκαν στο πρακτικό που συντάχθηκε και πήρε την α.π.9248/24.8.2016 στον ∆ήμο ∆ωρίδας.Ευχή όλων των Παλαιοξαριτών είναι του χρόνου να έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία καθώς και τα ερισσότερα ζητήματα να έχουν λυθεί. Στη συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό που συντάχθηκε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

Παλαιοξάρι 24/8/2016

Προς

ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

κ. ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΚΟΙΝ. :

– ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΓΕΩΡ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ

– ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων Τ.Κ. Παλαιοξαρίου

Την Τετάρτη 3η Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κατοίκων της Τ.Κ. Παλαιοξαρίου με βάση το Νόμο 3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Στη Λαϊκή Συνέλευση ύστερα από εποικοδομητικό διάλογο ενώπιον του εκπροσώπου της Τ.Κ. Παλαιοξαρίου κ. Φωτίου Κατσούδα, του υπαλλήλου του Δήμου Δωρίδος κ. Θεοδώρου Μόραλη (πρακτικογράφος), του Προέδρου της Ένωσης Παλαιοξαριτών κ. Σπύρου Πολυζώη, απουσιάζοντος του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Αντωνόπουλου για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους αναδείχτηκαν τα προβλήματα που αφορούν την Τ. Κοινότητα και προτάθηκαν δράσεις και έργα απαραίτητα για την ανάπτυξη και ανάδειξη της Τ. Κοινότητας Παλαιοξαρίου.

  1. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016 είναι εγγεγραμμένη πίστωση  #5.460# ευρώ για τη συντήρηση του Δικτύου Ύδρευσης. Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί για την κατασκευή φρεατίου και τοποθέτηση νέων βανών στην κεντρική δεξαμενή Καστανιάς. Με την ολοκλήρωση των μελετών το έργο είναι ώριμο και προωθήθηκε στην Περιφέρεια ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Παραμένουν σε εκκρεμότητα επιχώσεις επιφανειακών αγωγών τουλάχιστον προ πενταετίας σε τρία σημεία: α) πριν τη Δεξαμενή της Καστανιάς, β) από τη Δεξαμενή Κρεμασμένου ως οικία Γ. Παπαθανασίου, γ) από οικία Αριστ. Πρασούλα  ως οικία Γεωργίου Καρρά. Επίσης είναι αναγκαία η προέκταση του αγωγού καθαρισμού δεξαμενής από οικία Ν. Παπαϊωάννου έως οικία Αθανασίου Ανδρεόπουλου που δεν κατασκευάστηκε αν και προβλέπονταν από Σύμβαση του 2010.

  1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η κατάσταση του οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Παλαιοξαρίου χρήζει συντήρησης. Οι τσιμεντοστρώσεις λόγου παγετού και κακής κατασκευής έχουν φθαρεί σε πολλά σημεία και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Αν και με ιδιωτική πρωτοβουλία ανοίχτηκαν δύο δρόμοι: α) προς την οικία του Ιωάννη Δημόπουλου και β) προς την οικία Ζαχαρία Κοσσίδα παραμένει σε εκκρεμότητα η κατασκευή δύο μονοπατιών: α) από την οικία του Δημ. Σταθόπουλου έως τον κεντρικό δρόμο του χωριού και β) από την οικία της Βιολέτας Βαγενά έως τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι άμεσης προτεραιότητας γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο χωριό.

  1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Με προσωπική εργασία έγινε περίφραξη τμήματος του χώρου του Δημοτικού Σχολείου. Εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση λειτουργίας στο κτήριο που στεγάζονται οι τουαλέτες, και εργασίες για την αποκατάσταση της αίθουσας που εφάπτεται του κεντρικού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα ξεκινήσει και η αξιοποίηση όλων των χώρων του Δημοτικού Σχολείου με την συνεργασία του Δήμου, της Ένωσης Παλαιοξαριτών και του εκπροσώπου της Τ. Κοινότητας.

  1. ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Τα όμβρια ύδατα στο επικλινές οδικό δίκτυο του χωριού προκαλούν τεράστια προβλήματα. Απαιτούνται αγωγοί συγκέντρωσης και απορροής υδάτων, τοποθετήσεις σχαρών στις διασταυρώσεις με κεντρικούς δρόμους. Ο υπάρχων  αγωγός δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες. Ο αγωγός αυτός είναι ασυντήρητος χρόνια. Έχει υποστεί ζημιές σε πολλά σημεία, τα νερά εκτρέπονται, λιμνάζουν και συμβάλλουν στην ολοένα και κάθε χρόνο εμφανή κατολίσθηση του οικισμού της Τ. Κοινότητας.

Με το έγγραφό μου προς το ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ με αρ. πρωτ. 13125/16.9.2014 είχα επισημάνει το πρόβλημα και καλούσα τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας για την άμεση συντήρηση και καθαρισμό του αγωγού.

  1. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίου του Δήμου Δωρίδος συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή  του Κοιμητηρίου της Τ. Κοινότητάς μας. Με δωρεές και προσωπική εργασία κατασκευάστηκε υδρευτικό σύστημα στην έκταση του Κοιμητηρίου και δαπανήθηκαν χρήματα για το λόγο αυτό. Η Λαϊκή Συνέλευση συναποφάσισε την ανάγκη για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό όλου του χώρου του Κοιμητηρίου. 

  1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Συνεχίζεται η αθρόα προσφορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης της Τ. Κοινότητας. Κάθε δωρητής και κάθε βιβλίο που προσφέρει αναγράφεται σε πρακτικό και σφραγίζεται με σφραγίδα της Τ. Κοινότητας.

Το έπιπλο της Βιβλιοθήκης είναι δωρεά του συγχωριανού μας Βασιλείου Γεωργίου Παρδαβέλλα. Ευχή όλων η αξιοποίησή της.

  1. ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Με ενέργειες του Ιατρού μας κ. Γεωργίου Κολοβού και προσφορές συγχωριανών εξοπλίζεται συνεχώς το Ιατρείο μας. Απαιτούνται ακόμη πολλά, ώστε και ο χώρος να βελτιώνεται και οι συνθήκες παροχής υγείας να διασφαλίζονται πλήρως όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

  1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η καθαριότητα του χωριού είναι καθρέφτης πολιτισμού. Το ποσό που διαθέτει ο Δήμος για την καθαριότητα του χωριού από την πάγια προκαταβολή είναι 760 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά πρέπει να καθαριστούν δεξαμενές ύδρευσης, το Κοιμητήριο, πλατείες, δρόμοι, μονοπάτια να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες. Λόγω της μεγάλης έκτασης του χωριού τα χρήματα αυτά είναι ανεπαρκή. Με εθελοντική εργασία και επίμονη προσπάθεια το χωριό καθαρίστηκε. Μετά από διαλογική συζήτηση προτάθηκαν.

α)   Να ξεκινήσει με εθελοντική εργασία ο καθαρισμός του Σχολικού κήπου και της παιδικής χαράς ώστε να διαμορφωθεί  ο χώρος και να κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5.

β)   Να εξοπλίσουμε το χώρο της αίθουσας του Σχολείου με καρέκλες.

γ)   Να ξεκινήσουμε το ασβέστωμα στο χωριό.

Στο σημείο αυτό ο εκπρόσωπος της Τ. Κοινότητας κ. Φώτιος Κατσούδας πληροφόρησε τη Λαϊκή Συνέλευση για το ποσό που δικαιούται η Τ. Κοινότητα από τη ΣΑΤΑ του 2017, που ανέρχεται στις #4.100# ευρώ και πρότεινε τα χρήματα αυτά να διατεθούν για την οδοποιία του χωριού.

Ο

Εκπρόσωπος Τ.Κ. Παλαιοξαρίου

Φώτιος Κατσούδας

20160803_193719 20160803_193729 20160803_194103 20160803_194111 20160803_194118

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ